• Aadress: KILTRI 10,
  74114 MAARDU ESTONIA

 • Kontakt: +(372) 5777 7780
  info@ciestmetal.ee

CIEST METAL OÜ

Teenused

Awesome Image

Metallkonstruktsioonid

Awesome Image

Mahutid, survemahutid

Awesome Image

Katlamajad, torustikud

Awesome Image

Soojusvahetid, isoleerimine

Awesome Image

Mahutide- ja torustikude paigaldus

Awesome Image

Projekteerimine

CIEST METAL OÜ

Firmast

CIEST METAL OÜ on dünaamiliselt arenev ettevõte, mille põhiliseks tegevussuunaks on montaažitööde teostamine, aga ka metallkontstruktsioonide valmistamine ja mahutite ning torustike tootmine.
Ettevõte omab isiklikke tootmistehaseid, millede üldpindala on 6000m2, sealhulgas plats korrosioonivastaste tööde teostamiseks.

2013 aasta keskel läbis ettevõte edukalt ISO9001 ja ISO3834-2 kvaliteedijuhtimisprogrammi põhise auditi ja atesteerimise.
Ettevõte pakub erinevaid ja kompleksseid teenuseid mitmetes metallitöötluse valdkondades.
CIEST METAL OÜ on spetsialiseerunud naftaproduktide ja teiste ohtlikke vedelikke metallmahutite tootmisele. Samuti teostame juba kasutuses olevate mahutite remonti ja taastamist, erinevate tootmismasinate tehnohooldust ja käidutöid. Lisaks pakume projektdokumentatsiooni välja töötamist vastavalt tellija tingimustele ja soovidele. Tellija valikul oleme valmis pakkuma projekteerimistööde täislahendust.

Perioodil 08.10.2018 -31.01.2019 viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt " Innovatsiooniosak". Projekt sai tuge EAS-i Innovatisooniosakute toetusmeetmest.

CIEST METAL OÜ

Teenused

Meie firma on orienteeritud kütuseterminalide ehitamisele ja hooldamisele.

Me teostame metallkonstruktsioonide, torustike ja naftasaaduste reservuaaride monteerimistöid.

Omame töökogemust ja Euroopa Liidu standarditele vastavat kvalifitseeritud personali.

Projektide realiseerimisel kasutame me kaasaegseid seadmeid ja kvaliteetseid materjale. Meie käsutuses on tootmispinnad, kus valmistame laias valikus mistahes terase ja metalli liigist standardseid ja spetsiaalseid tooteid. Meie toodangut kasutatakse mitmesugustes tootmisvaldkondades, naftaterminalide torustikes, hüdrotehnilistes rajatistes ja mittestandardsetes konstruktsioonides.

CIEST METAL OÜ

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 määratleb nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemidele ja on ainus standard, millele vastavalt võib toimuda sertifitseerimine (kuigi see ei ole kohustuslik). Seda saab kasutada iga organisatsioon, suur või väike, sõltumata tegevusvaldkonnast. ISO 9001:2015 on rakendatud rohkem kui ühes miljonis ettevõttes ja organisatsioonis enam kui 170 riigis üle maailma.

Standard on kvaliteedijuhtimise põhimõtete aluseks, sh palju tähelepanu pööratakse ka tarbijatele, tippjuhtkonna motiveerimisele ja pühendumusele, protsessipõhisele lähenemisele ja jätkuvale täiustamisele. ISO 9001:2015 kasutamine tagab, et tarbijad saavad tooteid ja teenuseid püsivalt kõrge kvaliteediga, mis omakorda toob palju kasu ka ettevõtetele.

ISO 9001:2015 standardi oluliseks osaks on süsteemi jätkusuutlikkuse kontroll. Organisatsioonid peavad korraldama siseauditi testimaks kvaliteedijuhtimissüsteemi. Organisatsioon võib süsteemi kontrollimiseks otsustada kutsuda sõltumatu sertifitseerimisasutuse, mis ei ole vastuolus standardi nõuetele. Teise võimalusena võib pakkuda oma klientidele läbi viia kvaliteedisüsteemi auditi. Uurige lisateavet juhtimissüsteemi sertifitseerimise standardite kohta.

CIEST METAL OÜ

KVALITEET JA KESKKOND

Kõikides meie tegevusvaldkondades püüame pöörata erilist tähelepanu teostatava töö kvaliteedile ja tööohutusele. Kõrge töö kvaliteet ja töökeskkonna ohutus tulenevad iga töötaja kõrgest teadlikkusest, oskustest, motivatsioonist ja pühendumusest. Püüame pidevalt neid valdkondasid ka parandada ja arendada.

Meie firmas on välja töötatud oma kvaliteedi- ja ohutusprogramm, milles hinnatakse võimalikke töökeskkonna ohutegureid, meetmeid kahjuliku keskkonnamõju vähendamiseks ja lisaks seatud ka ülesanne antud aspektide pidevaks arendamiseks.

Meie teenused ja lahendused on tuntud väga hea kvaliteedi poolest ning üsna sageli me ületame oma klientide ootusi. Kasutades kindlat juhtimis- ja järelvalvesüsteemi suudame garanteerida kõrgetasemelist teenust ja luua seeläbi lisaväärtust meie klientidele.

Meie ettevõte keskendub pidevalt selliste aspektide arendamisele nagu kõrge kvaliteedi tagamine ja keskkonnakaitse. Kõik meie töötajad on nõuetekohaselt koolitatud ja motiveeritud tegema oma tööd vastutustundlikult, ohutusnõuetele vastavalt ja keskkonnale kahju tekitamata.

CIEST METAL OÜ

TEENUSED

Firma peamised tegevusvaldkonnad on:

 •   naftaterminalide hooldamine, nafta- ja gaasimagistraalide monteerimine. Omame suurt töökogemust pumbajaamade, naftasaaduste torustike ja mitmesuguste naftaterminalide seadmete monteerimisel. Firma teostab naftaterminalide mahutite rekonstrueerimist. Meil on suur töökogemus juhtivate Eesti terminalidega (Termoil, Trendgate, Neste);
    erinevatel kütuseliikidel töötavate katelde monteerimine ja hooldamine;
    ehitus-montaažitööd.


 • Firma valmistab ja monteerib erineva otsatarbega metallkonstruktsioone:

 •   kaubandus-, tööstus- ja eluhoonete metallkarkassid;
    trepisüvikud, -mademed ja –piirded;
    torustike ja siibrite monteerimine ning veepuhastusjaamade, pumbajaamade ja teiste hüdrotehniliste rajatiste seadmete paigaldamine.


 • MONTAAZ

 •   Ettevõte CIEST METAL OÜ teostab nii enda toodetud kui ka kliendi tarnitud seadmete, metallkonstruktsioonide ja torustike montaaži. Meie erilise pädevuse alla kuulub keerukate ja suurt vastutust nõudvate projekte teostamine.
    Oma töös pöörame suurt tähelepanu kvaliteedile tagades tõrgeteta iga projekti sujumist, hügieeninõuete, ohutusnõuete täitmist ning ümbritseva keskkonna kaitsmist.
    Saame korraldada ka maha lammutatud metallkonstruktsioonide ümbertöötlemist/ringlussevõttu.


 • PROJEKTEERIMINE

 •   Pakume tehnilise dokumentatsiooni koostamise teenust vastavalt kliendi vajadustele. Kliendi soovi korral oleme valmis teostama projekti täies ulatuses või selle üksikuid osasid.
    Tehnilise järelevalve ulatus projekti käigus kooskõlastatakse kliendiga lähtudes kliendi vajadustest.


 • KEEVITUS

 •   CIEST METAL OÜ teostab keerukaid keevitustöid ja kokkupanekut arvestades ka tööstusettevõtete vajadusi.
    Me kasutame standardiseeritud keevitusmeetodeid 141, 111, 111/141, 135, 136, torude keevitamisel kasutame kehtivat klassifikatsiooni survetorudele (PED).
    Teostame keevitustöid kõikide levinumate materjalidega: värviliste metallide, roostevaba/happekindla, kuumuskindla terase ja alumiiniumiga. Projekti käigus teostame pidevat järelvalvet keevisõmbluste kontrollimiseks.

 • CIEST METAL OÜ

  Tehtud tööd

  Awesome Image

  Alexela Oil

   

  Awesome Image

  Kroodi Terminal

   

  Awesome Image

  Tallinna Soojus

   

  Kontakt

  CIEST METAL OÜ

   Reg.nr.: 11643110
   KMKR: EE101297246
   Aadress: KILTRI 10, MAARDU, 74114

   Ruslan Banasevits
   Tel.: (+372) 57 777 780
   E-mail: ruslan@ciestmetal.ee

   Maksim Ivanov
   Tel.: (+372) 57 777 744
   E-mail: maksim@ciestmetal.ee

   Dmitri Banasevits
   Tel.: (+372) 57 777 789
   E-mail: dmitri@ciestmetal.ee